LAATUJÄRJESTELMÄ TOIMINNAN SELKÄRANKANA


Oy Elspecta Ab:llä on

laatujärjestelmä, jonka runkona käytämme standardia SFS-EN ISO/IEC 17020.

Toimimme ns. kolmantena osapuolena, jolloin tarkastustoimintaamme velvoittavat liite A:n vaatimukset.

Laatujärjestelmällemme olemme hakeneet FINAS akkreditoinnin. Akkreditoinnilla haluamme osoittaa olevamme päteviä suorittamaan toimialueidemme tehtäviä.

Pätevyysalueemme näkee klikkaamalla akkreditointitunnustamme, I004

Oy Elspecta Ab

harjoittaa tarkastustoimintaa puolueettomasti, riippumattomasti ja luottamuksellisesti.

Tarkastustoimintaa kehitetään jatkuvasti mm. koulutuksen, arviointien ja yhteistyön keinoin. Toimintatavat ja -järjestykset on määritelty, huomioiden alaa ohjaavat säädökset.

Henkilöstön hyvä koulutuspohja, monipuolinen työkokemus, perehdytys, kirjalliset tarkastusohjeet, ajankohtainen alojen ammattikirjallisuus sekä asianmukaiset kalibroidut mitta- ja työvälineet ovat omiaan tukemaan tosiasioihin perustuvaa päätöksentekoa sekä varmistamaan yhtenäiset tarkastusmenetelmät.

Oy Elspecta Ab

kohtelee tasapuolisesti kaikkia asiakkaitaan.

Toivomme "kynnyksen" yhteydenottoon olevan mahdollisimman matala ja annamme mielellämme neuvoja ja opastusta toimialoihin liittyvissä kysymyksissä.

Koko toimintamme tavoitteena on asiakkaiden luottamus ja tyytyväisyys toimintaamme.

Oy Elspecta Ab:n laatupäällikkönä toimii PÄIVI NORRGRANN gsm 040 - 753 2766

 


Copyright © 2006... Oy Elspecta Ab