Standardin SFS-EN ISO/IEC 17020 Liite A

Oy Elspecta Ab suorittaa "kolmantena osapuolena" teknisiä tarkastuspalveluita
ja täten toimintaa velvoittavat seuraavat vaatimukset:

 1. Tarkastuslaitoksen on oltava riippumaton toiminnassa mukana
  olevista osapuolista. Tarkastuslaitos ja sen tarkastuksia tekevä
  henkilöstö ei saa olla tarkastamiensa tuotteiden suunnittelija,
  valmistaja, toimittaja, asentaja, ostaja, omistaja, käyttäjä tai
  huoltaja eikä minkään tällaisen osapuolen valtuutettu edustaja.
   
 2. Tarkastuslaitos ja sen henkilöstö ei saa osallistua toimintaan, joka
  vaarantaa heidän toimintansa ja päätöksensä riippumattomuutta ja
  puolueettomuutta. Erityisesti he eivät saa olla mukana tarkastamiensa
  tai samanlaisten kilpailevien tuotteiden suunnittelussa, valmistamisessa,
  toimittamisessa, asennuksessa, käytössä tai huollossa.
   
 3. Tarkastuslaitoksen on tarjottava palveluja kaikille halukkaille. Kohtuuttomia taloudellisia tai muita vaatimuksia ei saa  asettaa. Tarkastuslaitoksen on menettelyissään noudatettava tasapuolisuutta.
   

 

<--- takaisin Laatujärjestelmä-sivulle

 

 


Copyright © 2006... Oy Elspecta Ab