Sähköala - laitteistoluokat

1) LUOKAN 1 SÄHKÖLAITTEISTO:

a) sähkölaitteisto asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa;

b) muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jonka suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3.


2) LUOKAN 2 SÄHKÖLAITTEISTO:

c) sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu  vain enintään 1000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja;

d) sähkölaitteisto, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on yli 1600 kilovolttiampeeria.

3) LUOKAN 3 SÄHKÖLAITTEISTO:

  c) verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muu vastaava sähköverkko.<--- takaisin Sähköalan pääsivulle

 


Copyright © 2006... Oy Elspecta Ab