Oy Elspecta Ab  on


Kuilu

suomalainen tarkastuslaitos,omistajinaan yksityishenkilöt,jotka työskentelevät yrityksessä johto- ja tarkastustehtävien parissa. Heillä on hyvä tekninen pätevyys ja pitkä hissi –ja sähköaloilta hankittu työhistoria. Yrityksen palveluksessa on päteviä ja pitkän työkokemuksen omaavia henkilöitä. Henkilöstökoulutus on jatkuvaa sekä uusien työntekijöiden perehdytys tarpeeksi pitkä ja monipuolinen ammatillisen toiminnan ja luotettavuuden varmistamiseksi.

ilmoitettu laitos, joka suorittaa EU:n säädöksiin ja hissidirektiiviin perustuvia vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä. Uusien hissien tarkastuksissa on laitteen vaatimustenmukaisuuden arviointi suoritettava ennen käyttöönottoa. Laitteen täyttäessä vaatimustenmukaisuusvaatimukset antaa ilmoitettu laitos tästä CE-merkin yhteyteen numeronsa sekä antaa todistuksen, jonka perustella hissin asentaja voi laatia laitteelle vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

valtuutettu tarkastuslaitos, joka toimii hissi- ja sähköturvallisuuslakien edellyttämissä arviointi- ja tarkastustehtävissä laitteistojen vaatimustenmukaisuuden ja käytön turvallisuuden varmentajana. Valtuutettuna laitoksena suoritamme varmennustarkastuksia, määräaikaistarkastuksia sekä muutostyön tarkastuksia. Säädösperusteisten tarkastuspalvelujen lisäksi teemme asiantuntijatehtäviä, kuten annamme lausuntoja ja tulkintoja toimialoja ohjaavista säädöksistä. Annamme myös lausuntoja teknisistä ratkaisuista kun on poikettu standardeista.

Yrityksen johto ja henkilöstö on sitoutunut toimimaan riippumattomana ja puolueettomana niin, ettemme ole sidoksissa arvioimiimme laitteisiin liittyviin muihin osapuoliin. Yrityksen toiminta on omavaraista,tarkastuspalvelut suoritetaan oman henkilöstön toimesta sekä omien työ- ja mittavälineiden avulla. Meillä on pätevyys kaikkiin niihin tarkastuspalveluihin, joita tarjoamme. Tarkastustoiminnassa saadut tiedot käsittelemme luottamuksellisesti. Tietoja luovutetaan muille tahoille vain asiakkaan luvalla, poikkeuksen tästä muodostavat säädöksissä ilmoitetut viranomaiselle annettavat tiedot. Olemme luoneet menettelyt, joiden avulla ennakoimme ja arvioimme toimintamme riippumattomuutta ja puolueettomuutta jatkuvasti. Toimintamme pätevyyttä arvioi ja todentaa FINAS akkreditointipalvelu määrävälein. 


Copyright © 2006... Oy Elspecta Ab